galéria
DOT. Contemporary Art Gallery
Lazaretská 13, Bratislava

Galéria súčasného umenia v Bratislave sa vo svojom výstavnom programe zameriava na prezentáciu profesionálnych umelcov a umelkýň najmä mladšej generácie. 

DOT. má aj ďalší, nový výstavný priestor s kaviarňou v historickej Jurkovičovej teplárni v areáli Sky Park. 

Kurátori galérie majú radi umenie, ktoré je naliehavé, úderné alebo objavné. Nezáleží pritom na tom, či ide o výpoveď subjektívne intímnu alebo spoločensky kritickú, pokiaľ dokáže prebudiť publikum z ľahostajnosti. 

Formou samostatných i kolektívnych výstav chce dať galéria priestor aj ľuďom mimo známeho okruhu autorov a autoriek opakovane vystavujúcich v iných bratislavských galériách. Galéria sa zameriava na zaujímavé individuality, inšpiratívne autorské prepojenia a parciálne problémy najmä v oblasti maľby.

K výstavám budú v spolupráci s profesionálmi pripravoné rôzne sprievodné programy: autorské prezentácie tvorby, komentované prehliadky, stretnutia s umelcami, neformálne diskusie, vzdelávacie aktivity, aj program spojený s literatúrou, hudbou či filmom.

Komfort pre návštevníkov a návštevníčky výstav poskytne aj prevádzka galerijnej kaviarne.