kultúrny dom
Dom kultúry Kramáre
Stromová 18, 83101 Bratislava

V budove sa nachádza pobočka Knižnice BNM a Klub dôchodcov. Dom kultúry poskytuje mladým rodinám s deťmi veľké možnosti kultúrneho vyžitia. Svoj program si tu nájdu aj dospelí návštevníci.

program

Veselý Juniáles

So 15.6.2024 16:00

Dom kultúry Kramáre prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Pre detského diváka tu organizujeme divadelné predstavenia, súťaže, karnevaly, výchovné koncerty či zvykoslovné pásma. Deti i rodičia majú možnosť navštevovať záujmové krúžky jazykové, tanečné, pohybové, hudobné, výtvarné a pod.

Starší návštevníci majú v obľube pravidelné a na Slovensku ojedinelé podujatie Poetický večer pri sviečkach, ktorý pripravuje a uvádza vynikajúci herec, recitátor a režisér Juraj Sarvaš.