divadlo
Divadlo LAB
Svoradova 4, 81103 Bratislava

Divadlo LAB je študentské divadlo prezentujúce divadelné produkcie študentov Divadelnej fakulty VŠMU. Vzniklo z iniciatívy poslucháčov herectva a dlhé roky pôsobilo v komornom priestore Štúdio Kaplnka.

Po presťahovaní sa Slovenského národného divadla do novej budovy v roku 2007, uvoľnené priestory Malej scény získala Vysoká škola múzických umení pre potreby výučby a prevádzky študentskej scény. Tri roky sme v tomto priestore úspešne pôsobili.

V roku 2010 bola postavená nová budova Divadelnej fakulty VŠMU, súčasťou ktorej je aj divadlo – Divadlo LAB.Na chode divadla sa podieľajú študenti všetkých odborov Divadelnej fakulty a odborný technický personál školy. LAB je divadlo – blackbox s kapacitou 136 miest na sedenie.