kultúrny dom
CC Centrum
Jiráskova 3, 85101 Bratislava
CC Centrum je kultúrnym zariadením, ktoré je súčasťou Kultúrnych zariadení Petržalky. Ponúka výtvarné, keramické  kurz pre deti, mládež a dospelých, tvorivé dielne pre deti, tanečné workshopy, cvičenia pre deti, seniorov, prednášky, výstavy, komorné koncerty.

program