múzeum
hrady a zámky
Budmerický kaštieľ
Budmerice 679, 90086 Budmerice

Budmerický kaštieľ dal postaviť v roku 1889 gróf Ján Pálfi (1857-1934) so svojou mladou manželkou Alžbetou Schlippenbachovou. Autorom projektu bol viedenský architekt Franz von Neumann. Kaštieľ je obklopený anglickým parkom, ktorého vznik súvisí s budovaním kaštieľa: jeho úlohou bolo vytvoriť vhodnú kulisu budove a zároveň zabezpečiť súkromie grófskej rodiny. 

Počas prehliadky si návštevníci môžu pozrieť niekoľko miestností zariadených predmetmi, ktoré boli predtým súčasťou Domova slovenských spisovateľov, ako aj zbierkovými predmetmi zo SNM-Múzea Červený Kameň.

V oboch prípadoch ide o exponáty, ktoré pochádzajú zo zvozov Národnej kultúrnej komisie z opustených a znárodnených šľachtických sídel po druhej svetovej vojne - žiaden z predmetov nepatrí k pôvodnému zariadeniu kaštieľa spred roka 1945. 

Výstavné miestnosti budú sprístupnené pre návštevníkov vždy cez víkend od 10.00 do 15.00 hod. Komentovaná prehliadka so sprievodcom začína každú celú hodinu.