literárna akcia
Labyrint literatúry

Stretnutie s literatúrou.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Dagmar Inštitorisová: M.R.Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách.
miesto: Musique club galerie
organizátori: ECAV, Klub nezávislých spisovateľov, Spoločnosť priateľov poézie