literárna akcia
Čítanie na zastávke

Čítanie z kníh, ktoré svojou témou nám pripomenú časy dávno minulé, najmä však korunovačnú históriu mesta Bratislava.

Táto akcia sa konala v minulosti

10.9. utorok: Dado Nagy číta z knihy S vareškou dvoma tisícročiami od Vladimíra Tomčíka

11.9. streda: Lucia Vráblicová číta z knihy Korunovačné slávnosti (od Štefana Holčíka)

12.9. štvrtok: Lenka Libjaková číta z knihy Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch od kolektívu autorov: D. Dvořáková, R. Holec, T. Lengyelová, V. Múcska

Projekt Čítajme slovenskú literatúru z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
Podujatie je sprievodným programom Bratislavských korunovačných dní (13. - 15. septembra), organizovaných pod záštitou Magistrátu hl. mesta Bratislavy a v spolupráci s mestskými inštitúciami.