kurz / workshop
Workshop pre dospelých: Vnútrografia

Workshopy k aktuálnym výstavám v SNG v novom uhle pohľadu.

Táto akcia sa konala v minulosti

Umelec Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 - 1945) sa vo svojej tvorbe z veľkej časti vyjadroval kresbou. Ceruza alebo tuš na papieri boli pre neho nielen prostriedkami okamžitého záznamu či podkladom pre maľbu, ale aj samostatným spôsobom, ako bezprostredne vyjadriť svoje najvnútornejšie pocity. 

Jej štýl dokázal vždy prispôsobiť svojmu posolstvu. Počas workshopu sa zameriame na vnútornú logiku kresby, vizuálnu silu samotnej kresliarskej línie a na jej možnosti prispôsobenia umeleckej výpovedi. 

Esterházyho palác
Vstupné: 4 € / Rezervujte si miesto: peter.pivoda@sng.sk

Čo je Workshop pre dospelých?
Slovenská národná galéria sa okrem vzdelávania detských návštevníkov zameriava aj na dospelých. Kreatívne workshopy nadväzujúce na aktuálne výstavy prebiehajú vybrané štvrtky o 18.00 v priestoroch galérie. Na tematicky ladených občasných stretnutiach sa zoznámite s výtvarnými dielami a zamyslíte sa nad ich interpretáciou. Priamo vo výstave si najprv skúsite splniť rôzne tvorivé zadania a následne ich výtvarne rozvinúť tvorbou v ateliéri. Tvoriť a uvažovať bude o čom, keďže naši lektori sa nevenujú len čisto výtvarným problém, ale umenie chápu ako podnet k uvažovaniu o širších súvislostiach.
...a takisto sa nie je čoho báť, výtvarné vzdelanie ani hlbší prehľad v dejinách umenia nie sú potrebné.