kurz / workshop
Študovňa - Soft Core Sunday Session s Evou Priečkovou
Nedeľná prakticko-teoretická Študovňa. Session bude pozostávať z pohybového bádania a spoločného dumania.
Táto akcia sa konala v minulosti

Ako sa môžeme spoločne odviazať v tanci, no zároveň to nebrať ako samozrejmosť a spoločne sa zamyslieť nad tým, čo cítime a vnímame, keď sa individuálne a kolektívne hýbeme. O čom pochybujeme a s čím/kým polemizujeme?

Študovňa – Emancipácia Tanca je iniciatíva Evy Priečkovej hostiť čas a priestor pre tanečnú komunitu.

Študovňa Prax – Soft Core je pohybové kolektívne vzdelávanie, ktoré emancipuje vtelenú zmyslovú skúsenosť ako rovnocennú vedomosť tela a mysle. Nevyhýba sa kritickému mysleniu, ani hre a experimentu. Je to zamyslenie sa, kontemplácia a ponorenie sa do bádania pohybu, ale aj odhodenie kabátov a odpútanie sa z okov každodennosti.

Je to bezpečný priestor, ktorý prijíma odlišnosti, problémy, konflikty a nesúlad.
Je to bezpečný priestor, ktorý sa snaží neponúkať jednu šablónu, tichú disciplínu.
Je to bezpečný priestor, kde veci môžu zlyhávať, ale následne sa znovu vytvárať vo vzájomnom dialógu.
Je to priestor v ktorom aktívne pracujeme so súhlasom, dôverou a neustálym hľadaním vzájomnej opatery.
Pretože zásadné ostáva počúvanie.

Pre koho: pre všetkých záujemcov a záujemkyne o bádania tanca a pohybu v a okolo nás, predchádzajúce skúsenosti nie sú potrebné, určitá zvedavosť skúmať tak trochu "neznámo" sa zíde.

Študovňu iniciuje a facilituje Eva Priečková v spolupráci s priestorom Telocvičňa. Od roku 2015 hostí pohybové vzdelávanie pre ľudí rôznych pohybových skúseností a zručností. Účastníčky a účastníci prichádzajú z rozdielnych profesií a prostredí.
Eva sa snaží ponúknuť akúsi horizontálnu linku. Čo môže byť pri našich odlišnostiach to spoločné? A je tanec médium, cez ktoré sa dokážeme prepojiť?

Vstupné: 10€ - 15€