koncert
vážna hudba
Viva Musica! Lenka Molčányová: Baroque goes jazz
Multiinštrumentalistka Lenka Molčányiová sa rovnako virtuózne pohybuje na poli klasickej hudby i jazzu. Vyštudovala hru na zobcovej flaute vo Florencii a v Lipsku, absolvovala niekoľko majstrovských kurzov v interpretácii barokovej hudby a je zároveň čerstvou absolventkou jazzového štúdia na VOŠ Jaroslava Ježka v Prahe, kde študovala hru na saxofóne. Po úspešnom ukončení štúdií sa opäť vracia na Slovensko, kde už v súčasnosti pôsobí v niekoľkých hudobných zoskupeniach.
Táto akcia sa konala v minulosti

Už počas štúdia starej hudby a jazzu rada miešala tieto dva štýly, keďže ich spája umenie improvizácie. V triu s huslistom Jánom Kružliakom a klaviristom Milošom Bihárym sa na koncerte v rámci festivalu Viva Musica! predstaví vlastnými aranžmánmi skladieb barokových a jazzových autorov ako Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Claude Bolling či Oscar Peterson. V prsograme budú aj originálne podoby diel, ktoré však v osadení flauta, husle a klavír nadobudnú iný charakter. 

Lenka Molčányiová, flauta
Ján Kružliak, husle
Miloš Biháry, klavír

Vstup voľný

 

 

Odporúčame

The Telescopes- zrušené

Št 12.11.2020 / Kulturák

TIP

Martin Benka

1.1.2020 - 31.12.2020 / Historické múzeum SNM

TIP

Ové Pictures - Storification

3.10.2020 - 16.10.2020 / Ateliér XIII, Panská 13

TIP

Laco Teren - Veterný kôň

8.5.2020 - 1.11.2020 / Danubiana Meulensteen Art Museum

TIP