iná akcia
Večer ľudového tanca

Predstavenie tanečného odboru Súkromnej ZUŠ, Železničná 14 Bratislava pri príležitosti 15. výročia školy.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Prioritou SZUŠ Železničná je vychovávať budúcich amatérskych a poloprofesionálnych umelcov a zároveň pripravovať výnimočne nadaných žiakov pre úspešné zvládnutie talentových skúšok na stredné a vysoké školy.

Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) je zaradená do siete škôl na základe rozhodnutia MŠ SR od 11.2.2004. Svoj prvý školský rok zahájila 1.septembra 2004. Je prvou svojho druhu v mestskej časti Bratislava Vrakuňa a Podunajské Biskupice a svojou ponukou nepovinných predmetov aj jedinou v Bratislave.

Prioritou školy je vychovávať budúcich amatérskych a poloprofesionálnych umelcov a zároveň pripravovať výnimočne nadaných žiakov pre úspešné zvládnutie talentových skúšok na stredné a vysoké školy / konzervatóriá, VŠMU, VŠVU a pod. Percentuálna úspešnosť našich žiakov napr. na Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej je zatiaľ 100%./ V rámci prezentácie na verejnosti organizuje škola v školskom roku niekoľko predstavení, hosťovaní a samozrejme sa žiaci tanečného odboru zúčastňujú i celoslovenských súťaží.

Vstupné: 5 €

Odporúčame

Teheránske tabu

So 28.8.2021 / Kino na terase - Prior

TIP

Noc na Broadway: The Only Helga Show

27.8.2021 - 28.8.2021 / Red Cat Cabaret Club

TIP

Krajina ve stínu

Št 5.8.2021 / Nová Cvernovka

TIP

To ta monarchia

St 4.8.2021 / Kino Nostalgia

TIP