iná akcia
SHMÚ - Deň otvorených dverí
Slovenský hydrometeorologický ústav pozýva na svoj Deň otvorených dverí na Kolibe. Čakajú vás zaujímavé prednášky odborníkov, ukážky meraní s odborným výkladom, meteorologická záhradka či fyzikálne pokusy.
Táto akcia sa konala v minulosti
Slovenský hydrometeorologický ústav pozýva na svoj Deň otvorených dverí na Kolibe. Čakajú vás zaujímavé prednášky odborníkov, ukážky meraní s odborným výkladom, meteorologická záhradka či fyzikálne pokusy.Miesto: SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava - Koliba, od 10.00 h do 15.00 h Program

Miestnosť č. A-23

 • Monitoring kvality ovzdušia
 • Varovný systém kvality ovzdušia – smogové situácie
 • Emisie
 • Modelovanie kvality ovzdušia

Miestnosť č. A-217

 • Monitoring sucha
 • Klimatologické posudky a expertízy
 • Klimatologická a zrážkomerná staničná sieť
 • Publikácie, ročenky, zborníky
 • Dostupnosť klimatologických údajov
 • Fenológia a agroklimatológia
 • Mapové produkty klimatologickej služby
 • Spracovanie a analýza výsledkov merania a pozorovania meteorologických prvkov
 • Vzťahy medzi slnečnou aktivitou a klímou
 • Globálny klimatický systém Zeme
 • Zmena a variabilita klímy

Miestnosť č. D-12

 • Činnosť Odboru klimatologické a zrážkomerné siete

Miestnosť č. A-342a

 • Činnosť  Odboru meteorologické predpovede a výstrahy. Tvorba a vydávanie predpovedí počasia  a vydávanie výstrah pred nebezpečnými meteorologickými javmi.

Miestnosť č. A-323

 • Operatívny monitoring nevyhnutný pre hydrologické predpovedanie. 
 • Ďalšie zaujímavosti o Dunaji, rôznych typoch povodní, monitoringu snehu pre účely HIPS a pod.

Meteorologická stanica

 • Informácie o meracích zariadeniach meteorologických staníc

Miestnosť č. A-326

 • Radiačný monitoring a žiarenie okolo nás
 • Informácie o radóne

Zasadačka na 1. posch.

 • Čo všetko nájdeme a čo žije v našich tokoch a prameňoch  informácie o kvalite vody na Slovensku, možnosť pozrieť sa v mikroskope na ukážky organizmov žijúcich vo vode

Miestnosť č. A-202

 • Ako meriame vodu v potokoch –  informácie o metódach merania povrchových vôd, ukážky prístrojov, súťaž fúkania do hydrometrickej vrtule

Miestnosť č. A-224

 • Ako meriame vodu vo veľkých tokoch – ukážky mobilnej techniky na meranie veľkých prietokov

Miestnosť č. A-228

 • Ako meriame vodu na prameňoch a pod zemou – informácie o metódach merania podzemných vôd, ukážky prístrojov

Miestnosť č. A-223

 • Koľko vody a akú vodu máme pod zemou

Miestnosť č. A-213

 • Všetko ostatné o tokoch – štátna hydrologická sieť, hodnotenie množstva a kvality vôd, disponibilné zdroje vôd, nakladanie s vodami, poskytovanie informácií verejnosti, ukážky publikácií

Odporúčame

Judas Priest

Po 12.7.2021 / Axa Aréna NTC

TIP

Korn

So 29.5.2021 / Axa Aréna NTC

TIP

Noc na Broadway

22.1.2021 - 30.1.2021 / Red Cat Cabaret Club

TIP

Pohoda 2021

8.7.2021 - 10.7.2021 / planéta Zem

TIP