iná akcia
Račiansky kros 2020

Lesný beh pohorím Malých Karpát s dvomi traťami s dĺžkou 9 km a 15 km a detskými behmi.

Táto akcia sa konala v minulosti


Miesto: Knižková dolina, Bratislava – Rača (Amfiteáter Rača),
Dátum: nedeľa 16. 02. 2020
Čas: štart o 10:00 hod., prezentácia od 8:15 hod. do 9:50 hod.
Trať 1: 15 km / 446 m celkové prevýšenie
https://connect.garmin.com/modern/activity/3086682478

Štart- Knižková dolina(205 m.n.m.), Vypálenisko (380), Zbojníčka (410), Bystrické (415), Pod Pánovou lúkou, Malý Slavín, Malinský vrch (420), Pánova lúka (390), Vypálenisko (380), Knižková dolina (205 m.n.m.) -CIEĽ
Kategórie: muži M (do 39r.), M40 (40.r - 49r.), M50 (50r. - 59r.), M60 (nad 60r.)
ženy Z (do 39r.), Z40 (40r. - 49r.) a Z50 (nad 50r.)

Trať 2: 9 km / 320 m celkové prevýšenie,
https://www.runtastic.com/en/routes/raciansky-kros-9-km

Štart- Knižková dolina(205 m.n.m.), Vypálenisko (380), Zbojníčka (410), Pánova lúka (390), Pod Pánovou lúkou, Pánova lúka (390, Vypálenisko (380), Knižková dolina (205 m.n.m.)-CIEĽ
Kategórie: muži M9 s hendikepom (dosiahnutý čas sa vynásobí koeficientom podľa veku a to bude určujúce pri vyhodnotení výsledkov)
ženy Z9 s hendikepom (dosiahnutý čas sa vynásobí koeficientom podľa veku a to bude určujúce pri vyhodnotení výsledkov)
Hendikep podla veku
Rozhodujúci je rok narodenia.

Ceny: prví traja v kategóriách dostanú vecné ceny

Odporúčame

Čím chceš byť? Umelec? Detská tvorba umelcov

23.7.2021 - 19.9.2021 / Kunsthalle Bratislava

TIP

Staré dámy

St 18.8.2021 / Štúdio L+S

TIP

Egon Schiele

Št 5.8.2021 / Areál hier Radosť Štrkovec

TIP

Sharpe 2021

3.9.2021 - 4.9.2021 / Nová Cvernovka

TIP