iná akcia
prednáška / diskusia
PechaKucha Night Bratislava 46: Sensorium Edition
46. vydanie PechaKucha Night Bratislava v spolupráci s festivalom digitálneho umenia Sensorium 2020 otvorí tému Novej senzibility – nového vnímania postdigitálnej doby. Upriamime sa na otázky vyplývajúce z redefinície nášho vzťahu k technológiám, prostrediu, ale aj samotným medziľudským vzťahom. Zaujímať nás tiež bude, ako možno nahliadať na našu digitálnu budúcnosť, a ako je možné budovať o nej povedomie a dôveru v ňu.
Táto akcia sa konala v minulosti

Na rôzne aspekty života spätého s technológiami nazrieme prostredníctvom tvorby a aktivít našich hostí – umelcov, dizajnérov, architektov, odborníkov a rovnako aj mysliteľov slovenskej a českej scény. 

Vystúpia:
Žofia Babčanová Doktorandka VŠVU skúmajúca virtuálnu kresbu a jej vplyv na dizajn.

Anna Cséfalvay Kognitívna architektka zaujímajúca sa o to, ako vnímame prostredie okolo seba, svoju prítomnosť a stelesnenie v ňom, a kde sú hranice tohto vnímania v stále viac virtuálnom priestore.

Petra Čížková Doktorandka VŠVU prepájajúca médium maľby s prvkami virtuálnej reality.

Andreas Gajdošík /CZ Novomediálny umelec a performer. Prostredníctvom intervencií do mediálnej sféry a sociálnych sietí formuje priestor pre kritickú reflexiu zavedených štruktúr a politického priestoru. 

Václav Janoščík /CZ Pedagóg, teoretik, kurátor, ale aj filozof a hráč online hier. Otvára otázky týkajúce sa problémov dneška, napríklad psychologicko-ekonomického tlaku na tempo našich životov alebo vplyvu sociálnych médií na náš jazyk a pozornosť.

Dalibor Knapp /CZ Autor videoesejí, textov a inštalácií. Skúma dopady technológií na sociálne a enviromentálne vzťahy.

Petra Kotuliaková Zakladateľka občianskeho združenia Aj Ty v IT, ktoré odstraňuje rodové stereotypy v IT sektore a zabezpečuje, aby technológie zohľadňovali potreby širokého spektra užívateľov bez ohľadu na pohlavie.

Matej Novotný Odborník na vizualizáciu viacrozmerných dát. Vytvára interaktívne grafické aplikácie s využitím dotykových technológií, virtuálnej reality a prirodzených používateľských rozhraní.

Dávid Sivý Dizajnér, autor pocitových konceptuálnych inštalácií a iniciátor medziodborových spoluprác prepájajúcich vedu, technológie a umenie.

Barbora Trnková a Tomáš Javůrek /CZ Brnenské umelecké duo. Okrem tvorivej, kurátorskej a pedagogickej činnosti, pracujú na umeleckom výskume zameranom na decentralizovaný zber, analýzu, vizualizáciu a interpretáciu dát, Digitálne umenia VŠVU Nový študijný program VŠVU prepájajúci výtvarné umenie a dizajn s počítačovými technológiami.

Jiří Vítek /CZ Architekt a pedagóg. Zaoberá sa navrhovaním a výskumom na poli digitálnej architektúry s orientáciou na jej koncepčnú a ontologickú doménu.

Vstup:
5€ v predpredaji alebo na mieste
1€ študenti a študentky umeleckých škôl a umenovedných odborov s preukázaním platného študentského preukazu na mieste

Súčasťou podujatia bude taktiež pop-up výstava diel vizuálneho umelca Radovana Drangu.

Augustovým vydaním naďalej pokračuje spolupráca podujatia s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. V rámci nej sa na každej PechaKucha Night Bratislava predstavia študenti a študentky VŠVU. Špeciálny fokus na mladé umenie umožní širšej verejnosti spoznať začínajúcich autorov a autorky, ako aj aktuálne dianie na umeleckej škole.

---------------------------------------------------------------------

Ako vôbec prvá PechaKucha na Slovensku vznikla v Bratislave presne pred desiatimi rokmi. 
Čím je PechaKucha Night výnimočná? Každý účinkujúci má na svoju prezentáciu k dispozícii presný čas 6 minút a 40 sekúnd. Je to čas, počas ktorého komentuje 20 obrázkov – svojich projektov, pričom každý z nich zostáva na projekčnom plátne presne 20 sekúnd, a ani o sekundu viac. Vďaka tomu prezentujúci rozpráva v tempe, pútavo a vecne.

Formát PechaKucha Night vznikol v roku 2003 v Tokiu a odvtedy pôsobí ako pozitívny vírus pre zvyšok sveta - sieť PechaKucha Night pokrýva už vyše 600 miest.

Odporúčame

Staříci

FK Nostalgia / Kino Pezinok / Kino Záhoran

TIP

Divadelné storočie: stopy a postoje

28.2.2020 - 30.6.2021 / Historické múzeum SNM

TIP

Slobodná Európa

Majestic music club / Randal Club

TIP

Ové Pictures - Storification

3.10.2020 - 16.10.2020 / Ateliér XIII, Panská 13

TIP