iná akcia
Noc Architektúry 2020 Zima

Noc Architektúry je študentský projekt, ktorý otvára na jednu noc brány Fakulty Architektúry STU v Bratislave a premieňa ich na galériu toho najzaujímavejšieho, čo sa na škole za posledný semester vytvorilo.

Táto akcia sa konala v minulosti


Noc architektúry je multižánrová platforma poskytujúca náhľad do centra diania na FA STU. Večerná udalosť, kedy sa celá budova fakulty zmení na galériu plnú vystavených ateliérových prác študentov a to s ambíciou ukázať odbornej a širokej verejnosti výsledky tvorby veľkého spektra projektov vytvorených za posledný semester.
Noc architektúry je spoločnou tradičnou oslavou čerstvej architektúry, urbanizmu a dizajnu, ktorý dozrieva na FA STU.

Tohtoročná Zimná edícia Noci architektúry svojím bohatým celovečerným programom odštartuje 4-dňový prieskum na FA STU. Premiéru má taktiež výstava Vertikálnych ateliérov, ktoré predstavia mnoho rôznorodých ateliérových tém, s ktorými sa v tomto semestri študenti architektúry a urbanizmu popasovali vo väčších ucelených skupinách.
Noc plná architektúry bude tradične patriť všetkým nadšencom.

Program:
17:00 /Foyer/ Otvorenie
18:00 /Aula/ 15minútovky:
18:00 – 18:15 /Metropolitný inštitút Bratislavy / Peter Lényi, Ján Mazúr
18:15 – 18:30  /Štúdium v zahraničí / Oľga Miháliková (Slovenská komora architektov)
18:30 – 18:45 // Predstavenie hlavného partnera Corwin / Samuel Csáder, Filip Gulan
18:00 / Kotolňa / Design Stage na Noci Architektúry
17:00 - 22:00 / výstava & DJs v Starej Kotolni
18:00 - 19:00 / Dizajnérske 15-minútovky
Design story: Od priemyselného dizajnu k UX / Barbora Ondrek Nové nástroje dizajnérskej tvorby / Filip Maukš Multidisciplinárna spolupráca s YIT: Living 2050 / Zuzana Turlíková, Veronika Nekolová
19:00 - 19:45 / Pechtle Mechtle o VR
19:00 – 19:30 / Aula / Ikony III – Iľja Skoček
20:00 / Aula / odovzdávanie študentskej Cena Cheddar
20:30 /Aula/ NP2F Architectes (FR) / Nicolas Guérin, Paul Maître-Devallon
22:00 / Fuga / Dj´s Čičman & Jalovec, DJ Vec, Emonoizboyz

15 – Minútovky (18:00 – 18:45)
Okrem veľkej výstavy si budete môcť tradične pozrieť taktiež krátky prednáškový formát, kde vám predstaví svoje fungovanie, ciele a kľúčové nástroje Metropolitný inštitút Bratislavy Peter Lényi a Ján Mazúr. Ďalšiu 15-minútovku vám odprezentuje Oľga Miháliková zo Slovenská komora architektov v rámci témy zahraničného štúdia a následne jeho využitia a platnosti na Slovensku. V tretej prednáške sa vám predstaví hlavný partner Noci Architektúry – spoločnosť Corwin, kde vám Samuel Csáder a Filip Gulan porozprávajú o svojej filozofii a témach, ktorými sa ako developer intenzívne zaoberá.

Design Stage na Noci Architektúry (17:00 - 22:00)
Design Stage je tradičný pravidelný formát prezentácie Ústavu dizajnu na celofakultom podujatí Noc Architektúry, ktorý nielen predstavuje najnovšie práce súčasných študentov - prostredníctvom akcie Design STUBA prezentuje aktuálne výskumné projekty a udržiava kontakt s absolventami, ktorý sa úspešne uplatnili v praxi.
Na -1 poschodí FA STU a v priestoroch Starej kotolne sa môžete tešiť na diskusiu
Pechtle Mechtle o VR,dizajnérske 15-minútovky ako : Design story: Od priemyselného dizajnu k UX / Barbora Ondrek, Nové nástroje dizajnérskej tvorby / Filip Maukš, Multidisciplinárna spolupráca s YIT: Living 2050 / Zuzana Turlíková, Veronika Nekolová.
V neposlednom rade sa môžte tešiť na výstavu Best of - výber prác študentov dizajnu za uplynulý zimný semester. Design Stage sa aj tento rok uskutočí s finančnou podporou značky Škoda.

Ikony III – Iľja Skoček (19:00 – 19:30)
Na Noci Architektúry sa taktiež predstaví ďalší film z pripravovanej dokumentárnej série IKONY, tento krát o architektovi Iľjovi Skočekovi. Architekt Skoček patrí profesne i osobnostne ku najvýraznejším osobnostiam slovenskej povojnovej moderny. Ako člen tvorivého kolektívu Konček-Skoček-Titl, familiárne známym ako "Lordi", sa desaťročia podielal na tvorbe novej Bratislavy i Slovenska. Najzásadnejšou stavbou architekta i trojčlenného kolektívu je Dom odborov Istropolis, ktorého budúcnosť je momentálne viac než neistá.

Vyhlásenie výsledkov Cena Cheddar (20:00 – 20:30)
Aj tento rok bude tradične hodnotiť všetky vystavené ateliérové práce z posledného semestra nezávislá porota zložená z architektov, urbanistov a dizajnérov z praxe mienkotvorných slovenských aj zahraničných ateliérov.
Najlepšie projekty v kategóriách - architektúra, urbanizmus a dizajn vyhodnotí porota na základe spoločnej diskusie deň pred Nocou Architektúry.

NP2F Architectes (FR) (20:30 – 21:30)
Zimnú edíciu zavŕšia prednáškou svojej tvorby francúzski architekti NP2F z Paríža. NP2F je ateliér reprezentujúci progresívnu mladú generáciu architektov nového smeru francúzskej scény.
Team zložený z 12 členov, pôsobiaci v Paríži a v Nice založili v roku 2009 štvorica mladých architektov Francois Chas, Nicolas Guérin, Fabrice Long a Paul Maître-Devallon.
NP2F sa opiera o niekoľko základných bodov: architektúra nemôže byť presná ani ideologická veda. Prax architektúry je otvorený proces, poznačený neustálym výskumom a interpretáciou, myšlienkami a hypotézami o javoch, ktoré nás obklopujú. Každý riadok, každú skicu v priestore formuje dialóg v ateliéri: konsenzus neznamená kompromis.
“V procese tvorby sa neustále nachádzame medzi fenomenologickým a dokonca intuitívnym prístupom a referenčnou kultúrnou ambíciou, ktorá vytvára podmienky na abstraktnejšie usporiadanie priestoru.”
Svojou tvorbou sa zásluhovali o viacero prestížnych medzinárodných ocenení.

Afterparty (22:00 – 5:00)
Noc Architektúry ako oficiálnou bránou do prieskumu FA STU presunie svoj program do centra starého mesta na afterparty v priestoroch Fuga. O kvalitný hudobný program sa nám postará silná zostava troch mien v zastúpení obľúbenej dvojice DJ´s Jalovec & Čičman, DJ Vec, a Emonoizboyz.

Odporúčame

Roman Ondak: SK parking

27.1.2021 - 14.3.2021 / Kunsthalle Bratislava

TIP

Judas Priest

Po 12.7.2021 / Axa Aréna NTC

TIP

Mesiac Frankofónie 2021: Portréty žien - online

1.3.2021 - 31.3.2021 / Online

TIP

Erik Truffaz Quartet

Ne 11.4.2021 / Ateliér Babylon

TIP