iná akcia
kurz / workshop
Ako sa hrali naši? Na dvoroch a na uliciach
Ateliér Múzeum má budúcnosť pozýva na happening Ako sa hrali naši? Na dvoroch a na uliciach... hosťka a moderátorka Iveta Malachovská. Výnimočný program je venovaný oslave hry, hračiek z depozitára MMB, pohybu, tvorivosti, spájaniu generácií – starých rodičov, vnukov, rodičov a detí, ktorým ponúka stráviť spoločný čas v historickom strede mesta. Program je štvrtým pokračovaním cyklu Ako sa hrali naši...(2019 – 2020).

Hlavný program, 14:30, Nádvorie Starej radnice, vstup je voľný

V budúcich častiach ešte uvidíte

19. 10. 2019 / hosť Anna Šišková

23. 11. 2019 / hosť Lukáš Latinák

14. 12. 2019 / hosť Marián Labuda

Publikum nepríde o obľúbený program pozostávajúci z troch blokov.

Čo si šepkajú hračky? Hračky – kolobežka, hojdací koník, hojdacie kohúty, indiánsky stan, tabuľkas počítadlom – opustia depozitár. MMB ich predstaví návštevníkom cez ich príbehy. S hračkami sa tradične bude dať fotografovať na pamiatku. Podujatie začne spevom našich kamarátov zoSpievankova – v podaní Mravca Doda a Svetlušky Elišky.

Rozprávaj mi! V programe bude spomínať na detstvo, hry, hračky a čo pre ňu hra znamená úspešná slovenská moderátorka Iveta Malachovská. V súčasnosti je jednou zo scenáristiek a moderátoriek relácie RTVS Dámsky klub. V rokoch 1984 - 1986 externá, od roku 1986 interná pracovníčka Česko-slovenskej televízie. V roku 1991 absolvovala štúdium produkcie na Filmovej akadémii múzických umení v Prahe.

Má za sebou mnoho scenáristicky úspešne pripravených a bezprostredne, empaticky a s nevtieraným vtipom moderovaných relácií. Starší diváci si ju však pamätajú ešte z mládežníckejLastovičky, Matelka a preslávila sa aj ako moderátorka hudobnej relácie Štúdio Kontakt.

Tretí blok Papierové múzeum nahradí výtvarný ateliér zameraný na výrobu tradično-netradičných bábik z varešiek priamo na nádvorí Starej radnice.

Program 13:00 – 19:00, Primaciálne námestie a Nádvorie Starej radnice, vstup je voľný

V pestrom programe uvidíme cvičencov zo Sokolskej únie Slovenska TJ Vinohrady Bratislava – Ženy zlatého veku, deti a rodičov, akrobatické vystúpenia žiakov.

Celé Primaciálne námestie bude pokryté piktogramami s vyhradeným priestorom na skákanie cez gumu, kruhy hula hoop, chodenie na drevených lyžiach v páre, na chodúľoch, skákanie cez švihadlo,hranie o guľôčky, skákanie škôlky, hod na cieľ a rôzne iné zábavy (celkom 12), ktoré sa hrali staršie generácie detí.

V ďalšom moderovanom programe na nádvorí Starej radnice pripravuje MMB zaujímavé aktivity
a bloky ako Hra je vážna vec, rozprávanie s detskou psychologičkou Martou Marošovou;
Hra s knižkou, rozprávanie s Milicou Matejkovou a vydavateľstvom BUVIK, ktoré uvedie nevšednú dramatizáciu knihy Máme Emu od Janka Uličianskeho; Hra s pesničkou v spolupráci so Svetluškou Eliškou a Mravcom Dodom a možno príde aj prekvapenie...

Podujatie bude mať tiež charitatívny rozmer deti seniorom. Múzeum sa rozhodlo venovať na tento účel detské keramické diela z projektu Prechádzky s pánom Marquartom (2016 – 2017), ktoré mladí umelci ponechali v múzeu. Výťažok z predaja venuje seniorom. Ide o diela znázorňujúce historickéobjekty Bratislavy, ktoré nesú pečať detského videnia reality prenesenej do úprimného a nenapodobiteľného výtvarného výrazu drobného diela.

Zmena programu vyhradená!
V prípade dažďa sa akcia presunie do Apponyiho paláca a Faustova siene Starej radnice. V danej situácii voľné vstupenkydo interiérov rozdá MMB dve hodiny pred plánovaným začiatkom podujatia na nádvorí Starejradnice.

Predpredaj vstupeniek je v pokladni v Starej radnici.

Záštitu nad programom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.

Staré hračky v súčasnom ponímaní tešili deti a dospelých pred mnohými rokmi a je šťastie, že
v múzeu našli útočište. Vďaka tomu nestratili na pôvabe.

Hlavná myšlienka projektu je oveľa hlbšia – ide o spájanie generácií, rozprávanie a porovnávanie hry a hračiek detí v minulosti a súčasnosti. Zmysel, podstata, spôsob hry aj podoba hračiek rôznych generácií záviseli najmä od spoločenskej atmosféry a životného štýlu, v ktorom deti vyrastali a vyrastajú.

Hra je vážna vec, ako sa vyslovil dlhoročný detský psychológ Zdeněk Matějček. Hra je totiž zábava, ktorá rozvíja myslenie, rôzne zručnosti, robí z detí dospelých a z dospelých deti. Projekt má ambíciu odhaliť názory ľudí na význam hry vo svojom živote.

Partneri:
Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o.; Spievankovo, Rodinné centrum Prešporkovo, o. z.,Únia materských centier, BKIS
Mediálni partneri: RTVS Rádio Regina, Magazín INBA , Citylife.sk 

 

Odporúčame

O čarovnej flaute a iných kúzlach - zrušené

Pi 4.10.2019 / Slovenské národné divadlo - Opera

TIP

Do divočiny

13.5.2019 - 30.4.2020 / Schaubmarov mlyn v Pezinku

TIP

Special Place/ Chemistry

Pi 4.10.2019 / Nová Cvernovka

TIP

Fabrika

Kino Film Europe / Artkino Za zrkadlom

TIP