iná akcia
kurz / workshop
Ako sa hrali naši
Múzeum mesta Bratislavy otvára depozitár historických hračiek. Múzeum pozýva do Apponyiho paláca na medzigeneračné stretnutia "Ako sa hrali naši...", vždy so špeciálnym hosťom. Predpredaj vstupeniek je v pokladni v Starej radnici.
16.03.2019, So

Na prvom zo siedmych stretnutí budú hosťami programu František Kovár, protagonisti Spievankova a mačka Malvína. Zažijete zábavu a v ateliéri v Starej radnici začnete tvoriť vlastné "papierové múzeum".

Múzeum mesta Bratislavy v rokoch 2019 – 2020 otvára pomyslené dvere do depozitára historických hračiek. Mnohé z nichpostupne reálne predstaví verejnosti v projekte Ako sa hrali naši... Autorsky ho pripravili Beáta Husová a Martina Pavlikánová. Spoluprácu a odbornú gesciu nadprojektom prijala kurátorka zbierky hračiek MMB Marta Janovíčková.

Hračky, hra, rozprávanie, spev a tvorivosť vyplní voľný čas návštevníkom, ktorí sa stanú súčasťou ateliéru a projektu.

V roku 2019 bude sedem stretnutí.

Stretnutia odhalia, ako sa hrali naši rodičia, starí i prastarí rodičia – naši hostia. Na každom zo siedmich stretnutí v Apponyiho paláci a následne v Ateliéri Múzeum má budúcnosť sa návštevník dočká programu plného spomienok, tvorivosti, ale hlavne zábavy.

Každé stretnutie má tri bloky: Čo si šepkajú hračky? Rozprávaj mi! Papierové múzeum.

Čo si šepkajú hračky? Hračky z múzea rozpovedia svoj príbeh vyplývajúci z doby, kedy vznikli. A čo je najatraktívnejšie, bude sa dať s nimi odfotiť.

Novinkou programu Ako sa hrali naši... je spev, ktorý v programoch chýbal. Kamarátmi ateliéru sastali protagonisti Spievankova a sú pripravení rozdávať radosť a naučiť návštevníkov pesničky.

Rozprávaj mi! Určite každý zažil príjemný večer, keď deti spoločne so starými rodičmi i rodičmi pozerajú fotografie z mladosti a vtipne rozprávajú o svojom detstve a hrách. Podobnú atmosféru návštevníci zažijú vďaka rozprávaniu zaujímavých príbehov známych osobností o ich detstve. Možno prinesú ukázať svoje hračky a fotografie z detstva.

Papierové múzeumPo programe v paláci sa návštevníci presunú do Ateliéru MMB a vytvoria si postupne „papierové múzeum“ s príbehom hračiek. Pokojne sa môže volať aj album spomienok (prispievať textovými príbehmi zo svojho detstva môžu najmä skôr narodení príbuzní). Papierové múzeum umožní rozširovať svoje stránky a zapĺňať ich samolepkami historických hračiek,fotografiami z ateliérov a vlastnoručne vytvorenými papierovými hračkami - maketami. Účastníkom ostane album rodinných spomienok a pamiatok na návštevy múzea. (Tento blok začína cca 16:15).

Predpredaj vstupeniek je v pokladni v Starej radnici.

Vstupné: deti 3 €, jeden dospelý s dieťaťom 0 €, ďalší dospelí 2 €

16. 02. 2019 / hosť: František Kovár
16. 03. 2019 / hosť: Karol Čálik
27. 04. 2019 / hosť: Božidara Turzonovová 
18. 05. 2019 / hosť: Iveta Malachovská (happening na Nádvorí Starej radnice) 

19. 10. 2019 / hosť Anna Šišková
23. 11. 2019 / hosť Lukáš Latinák
14. 12. 2019 / hosť Marián Labuda

Staré hračky v súčasnom ponímaní tešili deti a dospelých pred mnohými rokmi a je šťastie, že
v múzeu našli útočište. Vďaka tomu nestratili na pôvabe.

Hlavná myšlienka projektu je oveľa hlbšia – ide o spájanie generácií, rozprávanie a porovnávanie hry a hračiek detí v minulosti a súčasnosti. Zmysel, podstata, spôsob hry aj podoba hračiek rôznych generácií záviseli najmä od spoločenskej atmosféry a životného štýlu, v ktorom deti vyrastali a vyrastajú.

Hra je vážna vec, ako sa vyslovil dlhoročný detský psychológ Zdeněk Matějček. Hra je totiž zábava, ktorá rozvíja myslenie, rôzne zručnosti, robí z detí dospelých a z dospelých deti. Projekt má ambíciu odhaliť názory ľudí na význam hry vo svojom živote.

Partneri:
Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o.; Spievankovo, Rodinné centrum Prešporkovo, o. z.,Únia materských centier, BKIS
Mediálni partneri: RTVS Rádio Regina, Magazín INBA , Citylife.sk 

 

Odporúčame

Red Cat Romantique

Št 7.3.2019 / Red Cat Cabaret Club

TIP

Všetko bude

So 16.3.2019 / Kino Mier Modra

TIP

Alborosie

St 27.3.2019 / Ateliér Babylon

TIP