film
Pravda je to najdôležitejšie
Dokumentárny portrét filmového režiséra a básnika Eduarda Grečnera.
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum premiéry:
05.10.2023, Št

Filmový režisér, dramaturg, publicista a básnik. Portrét človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. Úvahy o ideových a estetických východiskách, ktoré počas svojej tvorivej dráhy konzekventne sledoval, o zmysle a poslaní umenia a o princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať. O realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou a príkoriach, ktorým sa Eduard
Grečner – človek a umelec – rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis na úkor svojich názorových postojov a vlastného svedomia, pretože pravda je to najdôležitejšie.

Pravda je to najdôležitejšie, Slovensko, 2023, 81 min, 12+
Réžia:
Marián Brazda

Film na ČSFD

Odporúčame

Emília

Slovenská národná galéria Brat...

TIP

Premeny klímy v Bratislave. Od malej doby ľadovej k teplým zimám bez snehu

Pi 8.12.2023 / Múzeum mesta Bratislavy (MMB)

TIP

Chlapec a volavka

St 17.1.2024 / Kino Nostalgia

TIP

Michalská veža: po rekonštrukcii

27.9.2023 - 31.12.2023 / Michalská veža

TIP