festival
Festival vedy a techniky Amavet a Veda netradične

Festival vedy a techniky Amavet bude  opäť jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Festival vedy a techniky Amavet je určený pre deti a mládež vo veku do 20 rokov s neukončeným stredoškolským vzdelaním a je jedinečným stretnutím mladých ľudí, ktorých zaujíma budúcnosť našej krajiny, chcú o tom diskutovať a svojou prácou aj prispieť k zvýšeniu vedomostnej úrovne. Svoje vedátorské projekty žiaci každoročne prezentujú v jedenástich súťažných kategóriách prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov, ktorá posudzuje schopnosti žiakov objektívne a komplexne, dáva deťom spätnú väzbu pre ďalší rozvoj projektu a pozitívnu vnútornú motiváciu k vedomostnému rastu.

Súťažiaci budú prezentovať svoje projekty v kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy.

Okrem festivalu Amavet sa na pôde Incheby uskutoční aj interaktívna výstava o vede a technike - Veda netradične.

Viac info

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor . Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.

Odporúčame

Blues na Lodi

Ne 24.11.2019 / Divadlo v podpalubí

TIP

Štvorec

23.11.2019 - 18.1.2020 / Slovenské národné divadlo - Činohra

TIP

Horror Show

23.11.2019 - 28.12.2019 / Red Cat Cabaret Club

TIP

Vianoce v Blumentáli

4.12.2019 - 20.12.2019 / námestie Mateja Korvína

TIP