expozícia
Ašot Haas - CROPS
Novú časť centra, ktorá vyrástla v bývalej priemyselnej zóne Mlynských nív, obohatilo umelecké dielo CROPS renomovaného umelca Ašota Haasa.

Ašot Haas patrí k najúspešnejším autorom svojej  generácie,  ktorá stavia svoj výtvarný program na  geometricko-konštruktivistických princípoch.

Kľúčovým pre jeho tvorbu je narábanie s priestorom a  jeho  premenami, ktoré realizuje súbežne vo  viacerých výtvarných oblastiach od maľby, grafiky, sochárstva, cez kybernetické a interaktívne umenie až po videoart.

Základ jeho vizuálnych  priestorových úvah tvorí skúmanie ľudských poznatkov zo sféry teórií o fungovaní sveta, ktoré následne pretvára do jemu blízkej vizuálnej podoby s využitím nových technológií 21. storočia.

Na realitu často  nazerá v kontraste k bežnému vnímaniu diváka. V zvolenom strohom jazyku geometrie nachádza nové  výrazové možnosti, priestorové hry foriem, ktoré pôsobia na publikum podmaňujúco.  

Pre jeho tvorbu  je charakteristická snaha o maximálnu elimináciu detailov, ktoré nepatria k danému vizuálu, pričom  ťažiskom je samotná interakcia publika s dielom. Absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Svoje  diela  prezentoval na početných slovenských a zahraničných výstavách. Žije a tvorí v Bratislave. 

 

Veľkorozmerná site-specific inštalácia CROPS  je  inšpirovaná  prírodnými motívmi, plodmi  rastlín  a  stromov. Umelec vytvoril geometricky objekt, ktorý je otvorený pre spoluprácu a hru s divákom. Ako vizuálna, tak aj myšlienková povaha diela je výrazne dotvorená špecifickou lokalizáciou priestoru a jeho architektonickým charakterom.

Nadväzuje na okolité objekty v perspektíve a tak sa prihovára publiku  vždy novým spôsobom, novou kompozíciou, a to v závislosti od miesta a uhlu pohľadu. Haas znásobuje vizuálny dojem animáciou svetla, ktorá unikátne kompletizuje minimalistické prevedenie inštalácie.

Dielo bolo realizované pomocou 3D printu a materiálu, ktorý je odolný voči vysokým zmenám teplôt,  ktoré sa môžu v rámci strednej Európy meniť v rozpätí viac ako 50 stupňov. Samotné svietenie animácií  zabezpečuje technológia LED RGB v kombinácii s bluetooth ovládačmi a udržiavaním spoločného času,  aby všetky objekty mohli neustále medzi sebou komunikovať.

Dielo takto môže reagovať napríklad na  zmenu počasia či teploty, prípadne zmenu svetla. Takisto umožňuje pripojenie na diaľku konkrétnym  divákom, ktorí si môžu zvoliť niektorú z preddefinovaných animácií či vytvoriť vlastnú.

Odporúčame

Bratislavský majáles

3.5.2024 - 4.5.2024 / Tyršák

TIP

Revízor

St 24.4.2024 / Divadlo Astorka Korzo ´90

TIP

Divadlo Pôtoň a Horácké divadlo Jihlava: Swing Heil!

Ne 12.5.2024 / A4 - priestor súčasnej kultúry

TIP