divadlo
Debris Company: Hunger

Hlad – fyzický stav, ktorý si podmaňuje nielen naše telo, ale i myseľ. Postupne nás ovláda, zotročuje, definuje, pohlcuje, a keď ho neuspokojíme, začne nás zožierať zvnútra. Svet okolo nás prestávame vidieť jasne a dostávame sa na pokraj šialenstva.

21.05.2024, Ut

Hladné telo sa dá zachrániť príjmom potravy, čo však robiť, keď je hladná duša?

Inscenácia voľne inšpirovaná rovnomenným, čiastočne autobiografickým románom Hlad nórskeho spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, Knuta Hamsuna, predstavuje a analyzuje pojem hladu nielen z hľadiska jeho telesnej podstaty, ale tiež ako silnejúci fenomén súčasnosti – symbol človeka bolestne cítiaceho svoju prázdnotu a hladujúceho po živote, ktorý sa túto prázdnotu usiluje všemožne zaplniť a svoj hlad všemožne nasýtiť.

Voľne podľa Knuta Hamsuna v anglickom znení so slovenskými titulkami.

Text Peter Lomnický / Choreografia Stanislava Vlčeková 

Scéna a svetelný dizajn Ján Ptačin / Výtvarná spolupráca Alex Zelina / Kamera Filip Figel 

Kostýmy Andrea Pojezdálová / Technická spolupráca Jozef Čabo / produkcia Martina Širáňová 

Réžia, hudba Jozef Vlk / Hrajú Lenka Barilíková Spišáková, Ján D. Minárik, Daniel Raček

V anglickom jazyku so slovenskými titulkami

Vstupné: predpredaj: 9€ / 4€ (zľavnené) // na mieste 12€ / 8€ (zľavnené)

---

Debris Company

Kontinuálne pracujú a inšpirujú sa tanečným umením, výtvarným umením, site-specific projektmi či princípom hudobnej kompozície. V expresívnych, kontrastných, citlivých, ale i ostrých, vyhrotených pohyboch sa ukrýva silná téma, výpoveď a postoj tvorcov – hranice vedomia a nevedomia, dňa a noci, v ktorých zápasíme o svoje miesto, o svoju existenciu. V predstaveniach sú často vyjadrené rozkolísané hodnoty, pochybnosti, vzťah muža a ženy, zamyslenia sa nad otázkami identity, historickej pravdy v úzkom prepojení na súčasnosť, rovnako sa však ich aktéri dokážu nadchnúť, byť optimistickí, tešiť sa zo života so všetkým, čo k nemu patrí. Debris Company senzitívne a esteticky dokáže prepájať hudbu, pohyb, výtvarno a filozofiu. Takmer všetky performancie, ktoré vytvorili, charakterizuje silná téma, reagujúca na problémy súčasného človeka a spoločnosti. Výrazný výtvarný a hudobný koncept, vytváraný prevažne Jozefom Vlkom, práca s detailom dotvára strihový, štylizovaný a dynamický choreografický jazyk Stanislavy Vlčekovej.

Peter Lomnický

Dramatik, prekladateľ a dramaturg. Študoval filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a klasickú filológiu na Masarykovej univerzite v Brne. Medzi jeho prvé preklady patria hry z nemeckej jazykovej oblasti (Thomas Bernhard, Peter Handke, Roland Schimmelpfennig). Prekladá aj z angličtiny a zo starogréčtiny. Autorskou prvotinou uvedenou na javisku bola hra Slovenská klasika za 120 minút v Mestskom divadle Žilina, ktorú napísal spolu s Martinom Čičvákom. Dramatické texty Petra Lomnického vznikajú zväčša na objednávku konkrétnych divadiel, často v úzkej kooperácii s tvorivým tímom. Dramaturgicky spolupracuje najmä s Martinom Čičvákom a jeho hry často inscenuje Debris Company a najnovšie aj Divadlo SkRAT. Preložil viac ako desiatku hier a je autorom približne rovnakého množstva vlastných textov.

Jozef Vlk

V inscenáciách často zastáva nielen pozíciu režiséra, ale aj dramaturga, choreografa či autora hudby. Svoje diela tvorí ako hudobno-pohybové kompozície dopĺňané výraznými svetelnými a vizuálnymi prvkami. V zmysle postdramatického divadla fragmentarizuje text, za slovom hľadá predovšetkým pohyb, za motiváciou emóciu a v príbehu asociáciu alebo obraz. Práve spájaním slova s pohybom spolu s využitím nových médií vytvára diela, v ktorých nekonvenčne a kriticky (často využitím zámerného gýča či paródie) reaguje na aktuálne spoločenské otázky. Divákom nepredkladá odpovede, ale podnecuje ich k premýšľaniu. Vlkov spôsob práce s pohybom, priestorom či reflektovanie nových trendov v oblasti súčasného tanca a performancie z neho robí význačnú osobnosť domácej i zahraničnej scény.

Odporúčame

Zázračný aparát

Ut 21.5.2024 / Kino Lúky

TIP

Fórum dizajnu 2024

3.5.2024 - 31.5.2024 / Galéria dizajnu Satelit

TIP

Špina

Št 20.6.2024 / Slovenské národné divadlo - Činohra

TIP

Jeanne du Barry - Kráľova milenka

Kino Film Europe / Cinema City Eurovea

TIP