08.12.2023
blog
Vianočná pošta Slovenskej filharmónie
Slovenská filharmónia v spolupráci OZ Domov - Dúha a Centrom Repuls aj tento rok pokračuje vo výnimočnom vianočnom projekte, do ktorého sa môžeme zapojiť my všetci. Radi by sme aj tento rok potešili viaceré klientky centier, mamy s deťmi, ktoré budú Vianoce tráviť v svojich dočasných domovoch -  v Centre pre deti a rodiny Repuls a v Krízovom stredisku Dúha. Zakúpené vstupenky si nájdu pod stromčekom na Štedrý večer. Venujeme im príjemný zážitok na Rodinných koncertoch v Slovenskej filharmónii v roku 2024.

Až do stredy 20. decembra 2023 môžete v Pokladnici Slovenskej filharmónie zakúpiť vstupenky pre jednu z mamičiek a jej deti, alebo pre deti  z Krízového strediska Dúha.

Zakúpené vstupenky im do 24. decembra doručíme. 

Anjelské vstupenky je možné uhradiť v cene od  3,-€ – 25,- €.


Krízové stredisko Dúha vzniklo a pomáha ohrozeným,  opusteným, týraným či zneužívaným ženám a ich deťom už osemnásť rokov. Slúži ako záchytné stredisko v prípade akútneho ohrozenia zdravia, života a riadnej výchovy maloletého dieťaťa.

Centrum pre deti a rodiny Repuls poskytuje nepretržitú profesionálnu podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácií predovšetkým pobytovou formou už desať rokov.