01.03.2024
blog
SNG otvára naplno!
Po testovacom období v minulom roku sa Slovenská národná galéria vrátila k bežnému prevádzkovému režimu - je otvorená od utorka do nedele od 10:00 do 18:00, vo štvrtok špeciálne od 12:00 do 20:00. Otvrácia doba platí pre Galériu, kníhkupectvo Ex Libris v SNG, a Kaviareň SNG.

S novým režimom prichádza aj úprava cien vstupného. Na výber budete mať dve možnosti. 

Vstupné do celej galérie v plnej hodnote 9 € / zľavnené 5 € 

alebo vstupné len na jednu výstavu v hodnote 6 € / zľavnené 3 €.

Voľný vstup do galérie budú mať u nás všetky deti a mládež do 15 rokov a držitelia preukazu ŤZP. Samozrejmosťou sú zľavy na rôzne typy kariet a pre vybrané skupiny návštevníkov. 

Slovenská národná galéria snížila aj vekovú hranicu seniorského vstupu - ľudia na 60 rokov (vrátane) majú automaticky nárok na zľavnenú vstupenku. 

---

Tento rok sa môžete tešiť na bohatý program so 14 výstavnými projektmi, vrátane monografických výstav slovenských umelcov, prezentáciu slovenského konceptuálneho umenia, exkurziu do obdobia Osmanskej ríše.

Zoznam výstav pre rok 2024

Lucia Dovičáková – Jana Hojstričová – Kundy Crew. Výber z nových akvizícií SNG

Marko Blažo: Celý človek - monografická výstava výnimočného umelca

• Umenie Fantastického Odhmotnenia - príbeh slovenského konceptuálneho umenia 

• Umenie, ktoré zostalo. Kolekcia – Medzinárodné bienále mladých výtvarníkov Danuvius 1968

• Finálové a víťazné projekty 8. ročníka súťaže Máš umelecké črevo?

• Európske maliarstvo 16. – 18. storočia - dlhodobá expozícia

• Jozef Sušienka: Lekcia krajiny - minulá aj aktuálna tvorba keramika a sochára

• Múzeum súčasného umenia - dlhodobá expozícia 

• Dizajn v kocke - dlhodobá expozícia 

• Karol Divald a jeho synovia - monografická výstava významného fotografa 19. storočia

• V oku búrky - putovná výstava diel ukrajinskej secesie

• Výber z nových akvizícií SNG II

• Architekt Dedeček - špeciálna dvojvýstava

• Plody sváru. Obraz osmanskej prítomnosti - zaujímavý výsledok viacročného vedecko-výskumného projektu

Od marca sú otvorené aj nové priestory umenovednej knižnice a bádateľne. 

Umenovedná knižnica s príjemnou študovňou s výhľadom na nádvorie vznikla spojením síl a fondov Knižnice SNG a Akademickej knižnice VŠVU. Vďaka tomu môžete u nás študovať umenovednú literatúru 5 dní v týždni, stačí sa zdarma zaregistrovať priamo v knižnici. 

Utorok, Streda, Piatok 10.00 – 18.00
Štvrtok 12.00 – 19.00
Sobota 12.00 – 18.00

​Ďalším novým priestorom je bádateľna určená na štúdium materiálov z nášho Archívu výtvarného umenia aj z fondov knižníc SNG a VŠVU. Pre návštevu bádateľne je potrebná rezervácia na rezervacie.sng.sk