17.06.2024
blog
Pomôžte DPOH pri vzniku novej inscenácie Bratislavské srdce
Vždy má zmysel postaviť sa ťažkým časom čelom. Hoci aj s odhalenou hruďou. Podporte DPOH v crowdfundingovej kampani Nestrácajme nádej.

Aj Bratislava bola miestom, kam prišli sovietske tanky zničiť slobodu. Ladislav Bielik ich v roku 1968 zachytil na svojej slávnej fotografii Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom.

Vďaka Vašej podpore budete môcť Vy a ostatní návštevníci divadla vidieť jej signovanú originálnu zväčšeninu v priestoroch DPOH.

Syn fotografa a majiteľ fotografie Peter Bielik ju daroval divadlu, aby bola verejne prístupná.
Jeho želaním je, aby bolo toto dielo dostupné pre všetkých bezplatne.

V inscenácii Pozsony Dance Club som našiel oboch svojich rodičov Ladislava Bielika a Alicu Bielikovú.

S nekompromisnou pravdivosťou sa mi ich príbehy vynorili v časti o okupácii z Augusta 1968, ale aj v piesni Vivat Slovakia z roku 1994. Darovanie originálnej zväčšeniny fotografie Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom Divadlu Pavla Országha Hviezdoslava je mojím prejavom vďaky za poznanie a silné emócie, ktoré mi inscenácia priniesla.

Verím, že umiestnenie originálnej fotografie v priestoroch DPOH a peniaze získané z crowdfundingu pomôžu divadlu vytvoriť ďalšie emotívne, i pravdivé inscenácie a divadelné hry. 

Peter Bielik

Vďaka vašej podpore bude môcť DPOH v priestoroch divadla natrvalo umiestniť fotografiu Ladislava Bielika Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom a zrealizovať inscenáciu Bratislavské srdce.

Podporte DPOH na Donio.sk

Inscenácia Bratislavské srdce rozpovie príbeh o fascinujúcom živote Bratislavčanky Alžbety Günterovej-Mayerovej. Výnimočná slovenská vedkyňa, historička umenia, pedagogička a priekopníčka ochrany pamiatok a múzejníctva, sa významným spôsobom zaslúžila o záchranu nášho kultúrneho dedičstva.

Inscenácia Bratislavské srdce, ktorá bude mať premiéru v decembri 2024, nadviaže na dramaturgickú líniu autorských hier o osobnostiach Bratislavy.

Kampaň Nestrácajme nádej je rozdelená na míľniky, ktoré pomôžu pokryť základné zložky potrebné na realizáciu inscenácie, od hudobnej nahrávky po časť inscenačnej scény.

---

Ambíciou DPOH a zámerom tvorcov je aj snaha pochopiť našu minulosť, nebáť sa za ňou obzrieť, konfrontovať ju, byť k nej kritický a nezatvárať pred ňou oči. Divadlo uvádza hlavne autorské texty, ktorými sa snaží nasvietiť spoločenské, občianske a historické témy, ktoré často polarizujú spoločnosť, práve pre ich nevyriešený status.