výstava
Umenie v politickom kontexte - Politické aspekty v slovenskom a českom umení po roku 1989
Výstavný projekt skúma súčasné umenie kriticky reflektujúce spoločenské problémy v českom a slovenskom kontexte a dáva si za cieľ zmapovať, ako sa rozličné politické témy odrážali v dielach a výtvarných programov umelcov a umelkýň na Slovensku a v Českej republike.
Dátum vernisáže:
07.11.2019 18:00, Št
08.11.2019, Pi - 02.02.2020, Ne

Kurátorka: Lenka Kukurová

Vystavujúci umelci a umelkyne:
Dalibor Bača, Juraj Bartusz, Radovan Čerevka, Jiří Černický, David Černý, Anton Čierny, Jiří David, Pavlína Fichta Čierna, Guma Guar, Oto Hudec, Peter Kalmus, Jana Kapelová, Kassaboys, Lenka Klodová,  Daniela Krajčová, Milan Mikuláštík, Michal Moravčík, Michal Murín, Ilona Németh, Nová věčnost, Martin Piaček, Pode Bal, Tomáš Rafa, Rafani, Rudolf Sikora, Aneta Mona Chisa a Lucia Tkáčová, Martin Zet, Ztohoven

Pri príležitosti okrúhleho 30. výročia Nežnej revolúcie sa v novembri predstaví kolektívny projekt kurátorky Lenky Kukurovej s pracovným názvom Umenie v politickom kontexte (politické aspekty v slovenskom a českom vizuálnom umení po roku 1989). Výstava i plánovaná publikácia tematicky odkazujú na revolúciu ako významný politický medzník, ktorý zásadne ovplyvnil úlohu a vnímanie umenia v spoločnosti. Projekt bude skúmať súčasné umenie, ktoré kriticky reflektuje spoločenské problémy v českom a slovenskom socio-politickom kontexte. Zámerom výstavy je aj mapovanie foriem, prostredníctvom ktorých sa rozličné politické témy odrážajú v dielach a výtvarných programoch umelcov a umelkýň na Slovensku a v Česku. Vynútená „angažovanosť“ umenia mala v minulosti za následok devalváciu tohto pojmu. Výstava spolu s publikáciou budú reflektovať jeho postupný návrat do umeleckej a umenovednej praxe.

Odporúčame

Vegas

Po 30.9.2019 / Kino Film Europe

TIP

Rozlomená doba 1908 - 1928 - Avantgarda v Strednej Európe

28.6.2019 - 27.10.2019 / GMB - Mirbachov palác

TIP

Avi Avital + Quartet / Konvergencie 2019

Ut 24.9.2019 / Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

TIP

Špacírka: Pistoriho palác

Ne 29.9.2019 / Staromestské centrum KaV - Pistoriho palác

TIP