Táto akcia sa konala v minulosti

Igor Stravinskij a Béla Bartók – dvaja klasici hudby 20. storočia, ktorí majú k sebe blízko. Obaja ťažia z rudimentárnej podoby folklórnej hudby, obaja sú vo svojich skladbách impulzívni a kompozične vynachádzaví bez toho, aby podliehali konštruktivistickému experimentovaniu svojich spolupútnikov. Ťažko nájdeme v hudobnej histórii dvojicu diel, ktoré by sa tak výrazne dopĺňali.

Klavírne duo Miki a Nora Skuta má komornú verziu slávneho Stravinského baletu v repertoári už dlhé roky a zakaždým udivuje suverenitou jej stvárnenia. A následne aj výbušný a rytmicky sofistikovaný Bartókov opus z roku 1937, sľubuje v ich podaní pri zapojení renomovaných perkusionistov – Rakúšana Ruperta Strubera a Bulhara Kirila Stoyanova, člena Slovenskej filharmónie, mimoriadne zaujímavý večer.

Účinkujú:
Skuta Piano Duo
Miki Skuta – Nora Skuta
Rupert Struber – perkusie
Kiril Stoyanov – perkusie

Program:
Igor Stravinskij – Svätenie jari / pre dva klavíry
Béla Bartók – Sonáta pre dva klavíry a bicie nástroje, BB 115, Sz. 110

Vstupenky za 24€ a 20€

Program BHS 2021