vážna hudba
BHS / Mníchovská filharmónia
Dirigent Thomas Hengelbrock hosťoval v Bratislave minulý rok na čele Orchestre de Paris a jeho pôsobivá interpretácia Beethovenovej 7. symfónie ostala poslucháčom nadlho v pamäti. Teraz prichádza s jedným z najvýznamnejších svetových orchestrov.
Táto akcia sa konala v minulosti

 

Účinkujúci:
Mníchovská filharmónia
Thomas Hengelbrock – dirigent
Mníchovský filharmonický zbor
Andreas Herrmann – zbormajster
Christina Landshammer – soprán
Agnes Kovacs – soprán
Andrew Staples – tenor

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart  – Symfónia č. 41 C dur, KV 551 Jupiterská
Felix Mendelssohn Bartholdy – Symfónia č. 2 B dur, op. 52 Chválospev

Program BHS 2019

----------

Vstupné: 40, 36, 32€     

Dirigent Thomas Hengelbrock hosťoval v Bratislave minulý rok na čele Orchestre de Paris a jeho pôsobivá interpretácia Beethovenovej 7. symfónie ostala poslucháčom nadlho v pamäti. Teraz prichádza s jedným z najvýznamnejších svetových orchestrov – Mníchovskou filharmóniou (rok založenia 1893) a Mníchovským filharmonickým zboroms programom, ktorý tvorí okrem poslednej, azda najznámejšej symfónie W. A. Mozarta aj kultové, no zriedka uvádzané dielo Felixa Mendelssohna Bartholdyho (210 rokov od narodenia), Symfóniu č. 2 Chválospev. Skladateľ skomponoval dielo v roku 1840 na slová Svätého písma, no jeho poradové číslo a vlastne aj žánrové označenie je zavádzajúce – ide skôr o kantátu a tak ju aj najnovší súpis autorových diel z roku 2009 uvádza.