prednáška / diskusia
Panelová diskusia: Občianska spoločnosť na križovatkách: prípady z Grécka, Českej republiky, Rumunska a Ruska

Počas panelovej diskusie medzinárodní experti poskytnú prehľad o súčasnej situácii občianskych spoločností vo vybraných krajinách a predstavia výsledky svojho výskumu.

Táto akcia sa konala v minulosti

Diskutujúci:
Andrei Dobre, PhD Student, University of Bucharest (Romania)
-  Pavel Paulie Havlíček, Analyst, Association for International Affairs (Czech Republic)
-  Yulia Skokova, Junior Research Fellow, Higher School of Economics (Moscow, Russia)
-  Eugenia Vathakou, Lecturer, Hellenic Open University (Greece)

Podujatie uskutočňuje organizácia EU-Russia Civil Society Forum, ktorá je platformou tematicky rôznorodých mimovládnych organizácií z Ruska a Európskej únie, založená ako občianska iniciatíva a nezávislá od vlád, politických strán a firiem.

Vstup voľný. 

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor EU-Russia Civil Society Forum. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.