prednáška / diskusia
Noc leadershipu

Kladiete si otázku, ako využiť svoj potenciál a kreativitu naplno?
Chcete sa naučiť správne viesť ľudí vo svojom tíme? Chcete byť leader, nie šéf?

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Leader je človek, ktorý svojimi postojmi, hodnotami a schopnosťami dokáže vzbudiť v zamestnancovi chuť sa rozvíjať, spolupracovať a nasledovať ho. Aj podľa výskumov je zamestnanec šťastnejší v práci, ak vidí, že mu jeho nadriadený pomáha, nie iba prikazuje.

Lístky:
Predpredaj - Regular 8€
Predpredaj - Student 6€
Na mieste: 10€
Videozáznam + vstup: 11€
Videozáznam: 6€

- pri vstupe sa stačí preukázať lístkom v mobile
- spracované video kameramanom zasielame na mail nasledujúci týždeň po podujatí, ak ho nenájdete v doručenej pošte, skontrolujte si Siete, Reklamy, poprípade Spam