prednáška / diskusia
Crowdfunding ako nástroj pri správe vecí verejného záujmu

Transparentnosť, demokratizácia financií, jednoduchší prístup k finančným prostriedkom, ako aj zodpovednosť a kontrola financovaných aktivít. Toto všetko a mnohé viac ponúka, relatívne nový a mladý finančný nástroj – Crowdfunding.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Vzhľadom na trendy a záväzky, ktoré sa v priebehu rokov objavili v rámci kohéznej politiky EÚ nie je prekvapujúce, že sa o crowdfundingu začalo hovoriť čoraz viac a to najmä v súvislosti s vytváraním nových schém financovania a ich prepájaní s tradičnými zdrojmi akými sú napr. štrukturálne a investičné fondy (tzv. matching funding).

Dôležitou témou v diskusiách o crowdfundingu je aj zapájanie regionálnych a miestnych orgánov v jednotlivých členských krajinách. Práve tie môžu byť nápomocné pri odstraňovaní najväčších prekážok, ktorým tento druh financovania v súčasnosti čelí na európskej úrovni. Tým je napríklad právny rámec, regulácie crowdfundingu v jednotlivých členských krajinách, nedostatok dôvery k internetovým transakciám, nedostatok finančnej gramotnosti a znalosti o fungujúcich finančných mechanizmoch a celkovo krátkodobé zameranie projektov podporených cez crowdfundingové kampane. Aké sú teda benefity vyplývajúce z crowdfundingu? Ako funguje v praxi? Je možné cez crowdfunding financovať aj projekty z oblasti kultúry? A vôbec - je slovenská, nielen umelecká scéna pripravená na takýto spôsob financovania projektov?

Organizátori: Creative Europe Desk Slovakia, Creative Industry Forum

Keynote speaker: Marco Buemi, Bologna

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Creative Europe Desk Slovensko. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.