knižnica
Knižnica Maďarského inštitútu
Štefánikova ulica 1, 81106 Bratislava

V uplynulom období sa vytvoril náš čitateľský okruh, do ktorého patria študujúca mládež, stredoškolskí a vysokoškolskí profesori, novinári a každý, kto sa snaží svoje vzdelanie doplniť, rozšíriť. Naša knižnica

V súčasnosti prebieha analytické spracovanie kníh, periodík a audiovizuálnych materiálov. Zámerom činnosti inštitúcií pôsobiacich v zahraničí je vzbudiť záujem o maďarskú kultúru a maďarský jazyk. Tento zámer nás viedol a vedie pri vytváraní knižného fondu. Našou snahou je, aby publikácie o Maďarsku boli uverejnené v maďarskom i cudzom jazyku (slovenčina, angličtina, nemčina). V knižnici sú dostupné nasledovné materiály: knihy, periodiká z Maďarska a zo Slovenska , audovizuálne nahrávky (videonahrávky, dia – filmy, CD – platne, CD – ROM). Návštevníci knižnice si nájdu priamo na poličkách exempláre najdôležitejších monografií, bibliografií, lexikónov a príručiek.