múzeum
Antická Gerulata Rusovce MMB
Gerulatská 7, 85110 Bratislava

V areáli múzea sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. storočia. Je to miesto, kde stál rímsky vojenský tábor Gerulata. Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov.

Gerulata v Rusovciach sa stala súčasťou unikátneho európskeho reťazca opevnení na rímskej hranici. Bola prvým kastelom v línii Carnuntum – Bad Deutsch Altenburg-Petronell v Rakúsku, Ad Flexum – Mosonmagyaróvár v Maďarsku.

Meno Gerulata Rimania pravdepodobne prevzali od autochtónneho keltského obyvateľstva. Na základe doterajších archeologicky skúmaných častí kastela Gerulata možno v kontexte zaužívanej schémy stavby rímskych kastelov na Dunaji rekonštruovať jeho štyri stavebné etapy, polohu pohrebísk a civilných osád.