múzeum
Antická Gerulata Rusovce MMB
Gerulatská 7, 85110 Bratislava

V areáli múzea sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. storočia. Je to miesto, kde stál rímsky vojenský tábor Gerulata. Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov.

Gerulata v Rusovciach sa stala súčasťou unikátneho európskeho reťazca opevnení na rímskej hranici. Bola prvým kastelom v línii Carnuntum – Bad Deutsch Altenburg-Petronell v Rakúsku, Ad Flexum – Mosonmagyaróvár v Maďarsku.

Meno Gerulata Rimania pravdepodobne prevzali od autochtónneho keltského obyvateľstva. Na základe doterajších archeologicky skúmaných častí kastela Gerulata možno v kontexte zaužívanej schémy stavby rímskych kastelov na Dunaji rekonštruovať jeho štyri stavebné etapy, polohu pohrebísk a civilných osád.

Expozícia Antická Gerulata nás prevedie vývojom tábora v priebehu prvých štyroch storočí, kedy v dnešnej mestskej časti Bratislava-Rusovce  bol založený rímsky vojenský kastel Gerulata. Nachádzal sa na severných hraniciach Rímskej ríše a bol opevneným bodom rímskej hranice, tzv. Limes Romanus.  Prvá časť Limesu, Hadriánov val vo Veľkej Británii, bola zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva už v roku 1987. Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes, západná časť sú od 30. júla 2021 zapísané v prestížnom Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO spoločne s pamiatkami v Nemecku a Rakúsku. Vďaka tomuto zápisu získalo Slovensko novú, v poradí už ôsmu lokalitu Svetového dedičstva UNESCO.  

Výstava sa snaží priblížiť pracovný deň vojakov v tábore ako aj  život, sociálne zloženie a činnosť obyvateľov civilnej osady i vzdialenejšieho zázemia s villami a rustikálnymi sídliskami. Nechýba dom s hypocaustom, ktorý predstavuje výnimočnú technickú pamiatku doby rímskej a je taktiež zapísaný do Zoznamu SD.  Zo siedmich rímskych pohrebísk,  nálezov materiálnej kultúry a vyše 40 pôvodných epigrafických pamiatok poznávame život v tábore a táborovej osade, ako obyvatelia Gerulaty bojovali, aké božstvá uctievali, ako sa obliekali a krášlili, liečili a zabávali.