literárna akcia
Prezentácia kníh z edície DvajaVJednom

Pozývame vás na prezentáciu kníh z edície DVAJAvJEDNOM vydavateľstva Petrus.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Moderuje Rastislav Piško, vystúpia špeciálni hostia: Marián Hatala, Erik Ondrejička, Vlado Popovič, Bobo Pernecký, Dušan Dušek a Ján Buzássy.  

Hudobný program: Allan Mikušek

Patróni podujatia: Vilma Cipárová a Ján Vošček